Hvězdičky

O třídě Hvězdiček

Třídní učitelky:

Hana ŠKARDOVÁ + Bc. et Bc. Michala KOLEČKÁŘOVÁ

Asistentka pedagoga:

Ivana CYGÁNKOVÁ

TVP 2018/2019:

Utváříme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci vedeme děti k samostatnosti, k respektování jednoduchých pravidel, podporujeme individualitu dítěte snažíme se o vytvoření příjemné a pohodové atmosféry třídy, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně. 

Zaměření třídy - seznamování s anglickým jazykem hravou formou a prostřednictvím her, písní, říkadel a jednoduchých pohádek přibližujeme dětem základy Aj a podporujeme u nich přirozený zájem a chuť k získávání nových poznatků a vědomostí.