Hvězdičky

O třídě Hvězdiček

Třídní učitelky:

Hana ŠKARDOVÁ + Mgr. Lucie Zrnová Bradová

Asistentka pedagoga:

Olga ČEKANOVÁ

Ivana CYGÁNKOVÁ

TVP 2017/2018: " Hrátky se zvířátky s myškou Eliškou"

Utváříme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci vedeme děti k samostatnosti, k respektování jednoduchých pravidel, podporujeme individualitu dítěte snažíme se o vytvoření příjemné a pohodové atmosféry třídy, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně. Letos se zaměříme na pohádky vzhledem k věkovému složení dětí.

Zaměření třídy - seznamování s anglickým jazykem hravou formou a prostřednictvím her, písní, říkadel a jednoduchých pohádek přibližujeme dětem základy Aj a podporujeme u nich přirozený zájem a chuť k získávání nových poznatků a vědomostí.