VEŘEJNÁ PREZENTACE

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL - 2. ročník

Naše mateřská škola se 16.5.2017 zúčastnila 2. ročníku Sportovních her mateřských škol.
Z 25 zúčastněných mateřských škol se ta naše umístila na krásném 4. místě.

Naši mateřskou školu reprezentovaly tyto děti:
Vojtěch Břečka                  Jasmína Jandová
David Hosnedl                   Kateřina Fialová
Daniel Jícha                       Ema Lopatová
                            Matěj Sládek                      Naďa Zemanová                           
     

 

KŘEST ŽELVY VROUBENÉ - červen 2016

Ve středu 29.6.2016 se děti ze třídy Kapříků zúčastnily v Zoologické zahradě města Plzně křestu želvy vroubené, jejímž kmotrem se stává naše mateřská škola v rámci sběru hliníku.

Děkujeme všem rodičům za přinesený hliník a ve sběru dále pokračujeme.

     


 Úspěchy ve výtvarných soutěžích 2015/16

  

  


Sportovní hry mateřských škol - 18.5.2016

Dne 18. 5. 2016 se zúčastnilo Sportovních her na Altetickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech 17 dětí z naší MŠ. Šest z nich - Alex Hřebejková, Viktorie Procházková, Kristýna Roubová, Jakub Bruner, Jan Paleček a Matyáš Vaněk – soutěžilo v těchto disciplínách: hod do dálky, skok snožmo z místa, člunkový běh, podlézání překážky a štafetový překážkový běh. Děti se velmi snažily a získaly 1. místo. Obdržely diplom, spoustu tělovýchovného náčiní pro školku a drobné dárky. Matyáš Vaněk získal navíc ještě 1. místo v člunkovém běhu a jako odměnu si vybral koloběžku. Děti, které nesoutěžily, fandily a využívaly Relax zónu, která nabízela tanec na hudbu, trampolínu a různé sportovní aktivity. Společně s maskoty si všichni oběhli 400m po oválné dráze. Pro všechny děti bylo připraveno občerstvení – čerstvé ovoce a čaj.
Ve školce na závodníky ještě čekala odměna od p. ředitelky.

Více fotografií na webu Plzeňského deníku .  Výsledky našich dětí v jednotlivých disciplínách ZDE

     


       Výsledková listina 25. ročníku výtvarné soutěže Svět pohádek - květen 2016

Výsledková listina  ZDE


Sběr hliníku 2015/16

I letos se naše MŠ zúčastnila akce „Sbíráme hliník“. Ke dni 22. 4. 2016, kdy byla uzávěrka soutěže, jsme přispěli celkem 150kg odpadových hliníkových potravinářských obalů. Informace o soutěži a jejích výsledcích vycházejí v časopise Iris. Akci iniciovala a o svoz hliníku se stará p. uč. Iveta Burešová. Děkujeme rodičům za pomoc a ve sběru hliníku budeme i nadále pokračovat, chráníme tím životní prostředí.


Dopis z Techmania Science Center - červen 2015

Vážená paní ředitelko, v rámci slavnostního vyhlášení 3. ročníku Objevujte jinak! bylo oceněno 23 škol, které získaly ve školním roce 2015/2016 pro každého žáka své školy jeden volný vstup do Techmania Science Center.

Mezi oceněnými školami byla i Vaše škola, ráda bych Vám tedy touto cestou pogratulovala a předala užitečné informace k čerpání výhry:

  • Hodnota výhry je 22 000 Kč, tj. vstup pro 200 žáků; platnost výhry je do 29.6.2016, poté vstupenky propadají;

  • Výhru je možné čerpat výhradně na samostatnou prohlídku expozic Science Centra a expozice Vesmír - součástí této vstupenky je možnost zúčastnit se pravidelných vědeckých show dle aktuálního programu;


Pokud budete mít zájem obohatit návštěvu pomocí programů v laboratořích a dílnách, komentovaných pořadů na Science On a Sphere či projekcí v 3D Planetáriu, obraťte se ohledně informací o zvýhodněném vstupném pro školy na e-mail
skoly@techmania.cz.

Děkuji všem za spolupráci, s pozdravem Ing. Klára Teršová, Obchodní manažer Kateřina Chábová


Hurá na prázdniny - 30.6.2015

Sboreček Berušky si zazpíval na Folk-parku na akci "Hurá na prázdniny". Děkujeme p. Soukupovi za pozvání.

 


24.ročník výtvarné soutěže Svět pohádek očima dětí - 25.5.2015

Dne 25.května 2015 se konalo v aule 1.ZŠ slavnostní vyhodnocení
24.ročníku výtvarné soutěže mateřských škol města Plzně „Svět pohádek“.

Tuto soutěž organizuje naše mateřská škola .
V souvislosti s Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury byla zvolena témata Plzeňské pohádky a pověsti.
Výtvarné přehlídky se zúčastnilo 15 mateřských škol z města Plzně, celkem bylo zasláno 211 výtvarných děl. Dětem i pedagogickým sborům děkujeme za zaslané obrázky.
Na slavnostní vyhodnocení pozvali pořadatelé výtvarné soutěže rodiče a děti, které obdržely
diplomy a věcné ceny, kulturní program zajistily děti z pěveckého sboru Berušky z 91.MŠ .
Děkuji dětem za krásné vystoupení, všem přítomným za účast a svým kolegyním
p.uč. Ivaně Vlkové, Jaroslavě Cíglerové, Renatě Kočandrlové, Kamile Rutarové, Míše Krausové
za obětavost při přípravě a vzornou organizaci této akce.

Vyhodnocení výtvarné soutěže zde


Přespolní běh Habrováček 27.5.2015

Pořadatel 89.MŠ. Z naší MŠ se zúčastnilo 10 dětí.

Lucie Pavlendová ze třídy Vlčat získala 1. místo v kategorii dívky 5-6 let. 

    


Olympiáda o pohár starosty MO Plzeň 1 - 27.11.2014

Dne 27.11.2014 se v Plzni na Bolevecké ZŠ za podpory MO Plzeň 1 konala sportovní soutěž pro MŠ Olympiáda o pohár starosty MO Plzeň 1. Této akce se naše MŠ pravidelně účastní. Letos jsme měli vysoké ambice - obhájit loňské prvenství, a to se nám i ve velké konkurenci MŠ podařilo.

MŠ reprezentovali: Tereza Dvořáková, Tadeáš Hynek, Lucie Pavlendová, Lucie Rittichová, Jan Šimák a Tomáš Uhel   


  "Buď skladatel a rozezpívej lvíčka" - 2.6.2014

(vyhlašovatel Dětský svět Lvíček Plzeň)

Vítězství s písní "Dětský svět Lvíček" 


O zlatý čtyřlístek - 24.4.2014

Vyhlašovatel o.s.Bublina Skvrňany

1. místo v kategorii divadelní - Jarní pohádka

1. místo v kategorii pěvecké - sboreček Berušky


2. a 3. místo v kategorii pěvecké - dueta a jednotlivci

1., 2. + 3. místa v kategorii výtvarné - jednotlivci, 1., 2. a 3. místa - dvojice, 2. místo - kolektivní práce Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2014

     


Děti malují pro konto BARIÉRY

   


Mezinárodní výtvarná soutěž "Kladenská veverka"

 


Výtvarná soutěž vyhlášená MO Plzeň 1
"ZVONY PRO CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE"

Odborná komise určila vítěze naší MŠ:
1.Viktorie Vávrová - 6.A
2. Michaela Fikrlová - 6.A
3. Vojtěch Švarný - 6.A


Přespolní běh pro děti předškolního věku "HABROVÁČEK" - 14.5.2014

pořadatel 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

Výsledková listina zde


XII. ročník výtvarné soutěže "ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ" - březen 2014

Blahopřejeme dětem i paním učitelkám za získaná ocenění:

  


Přespolní běh pro děti předškolního věku "HABROVÁČEK" - 15.5.2013

pořadatel 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

Naši MŠ reprezentovaly: Čejka Jakub, Havel Jan, Kule Lukáš, Malíček Ondřej, Dvořáková Kateřina, Pavlendová Lucie, Falter Tobiáš, Funda Petr, Penven Alexandre, Trefancová Natálie


 Finále 1. ročníku soutěže MŠ O zlatý čtyřlístek - 30.4.2013 
vyhlašovatel Bublina o.s. a Magistrát města Plzně.

Naše MŠ se umístila v kategorii sbor / sboreček Berušky/ na 1. místě s autorskou písní Plzní křížem krážem.
Dále se umístily z naší MŠ v kategorii dueta: na 1. místě Natálie Trefancová a Kateřina Dvořáková
a na 4. místě Tereza a Nikola Starých /4.B- tř. Strašidýlka/.

   


Taneční vystoupení "Čarodějnice" na Bolevecké návsi - 30.4.2013

děti a rodiče ze třídy Kapříků

 


Soutěž s Pickwickem "Postav čajový strom" - únor 2013

třída Vlčat a Strašidýlek


ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ - 2012