Strašidýlka

O třídě Strašidýlek

 

 d ě t i   3 - 7 leté


Třídní učitelky:

Renata KOČANDRLOVÁ + Lucie SVOBODOVÁ

Třídní vzdělávací program pro šk. rok 2017 / 2018:
,,S Bubetkou a Smítkem za tajemstvím jejich snů"

Bubetka a Smítko jsou dvě malá strašidýlka z pohádky /maskoti třídy/, která děti provázejí po celý rok třídním vzdělávacím programem plným her a dopoledních i odpoledních akcí a činností pro děti.
Třída je výrazněji zaměřená na hudební činnosti. P.uč. Renata Kočandrlová kromě hudebních činností ve třídě vede sboreček Berušky spolu s p. uč. Vlkovou ze tř. 6.A (Vlčata) a seznamuje nejstarší děti s flétnou. P. učitelka Lucie Svobodová zastupuje po dobu dlouhodobé nemoci p. uč. Evu Vlachovou.  Děti oslovují paní učitelky jménem a tykání nabízíme i rodičům, vztahy jsou pak mnohem přátelštější. Snažíme se dětem i rodičům ve všem vyjít vstříc a těšíme se z dobré spolupráce s nimi.
Naším největším cílem a přáním je spokojenost dětí i rodičů, pohodová atmosféra, přátelské vztahy ve třídě, všestranný rozvoj dětí a připravenost předškoláků na školu.