Strašidýlka

O třídě Strašidýlek

 

 d ě t i   3 - 7 leté


Třídní učitelky:

Renata KOČANDRLOVÁ + Eva VLACHOVÁ

Třídní vzdělávací program pro šk. rok 2016 / 2017:
,,Bubetka, Smítko a 12 měsíčků"

Bubetka a Smítko jsou dvě malá strašidýlka z pohádky /maskoti třídy/, která děti provázejí po celý rok třídním vzdělávacím programem plným her a dopoledních i odpoledních akcí a činností pro děti.
Třída je výrazněji zaměřená na hudební a sportovní činnosti. P.uč. Renata Kočandrlová kromě hudebních činností ve třídě vede sboreček Berušky spolu s p. uč. Vlkovou ze tř. 6.A (Vlčata) a hraje s nejstaršími dětmi na flétnu. P.uč.Eva Vlachová s dětmi častěji cvičí, účastní se s nimi různých sportovních aktivit a je logopedickou asistentkou.
Děti oslovují paní učitelky jménem a tykání nabízíme i rodičům, vztahy jsou pak mnohem přátelštější. Snažíme se dětem i rodičům ve všem vyjít vstříc a těšíme se z dobré spolupráce s nimi.
V šatně máme umístěnou „Schránku přání a nápadů", kam mohou rodiče házet nejen přání a nápady dětí i jich samotných, ale i své připomínky, případně stížnosti, a která slouží i jako anketní urna. Naším největším cílem a přáním je spokojenost dětí i rodičů, pohodová atmosféra, přátelské vztahy ve třídě a všestranný rozvoj dětí.

 

Oficiální informační server města Plzně