Strašidýlka

O třídě Strašidýlek

 

 d ě t i   3 - 7 leté


T ř í d n í   u č i t e l k y :

Renata KOČANDRLOVÁ + Bc. Iveta BUREŠOVÁ /ředitelka MŠ/

.

Třídní vzdělávací program pro šk. rok 2018 / 2019:

,,S Bubetkou a Smítkem kouzelnými vrátky do pohádky"

Bubetka a Smítko jsou dvě malá strašidýlka z pohádky /maskoti třídy/, která děti provázejí po celý rok třídním vzdělávacím programem plným her a dopoledních i odpoledních akcí a činností pro děti.
Třída je výrazněji zaměřená na hudební činnosti. P. uč. Renata Kočandrlová kromě organizování hudebních činností ve třídě vede sboreček Berušky spolu s p. uč. Vlkovou ze tř. 6. A (Vlčata).  Děti oslovují paní učitelky jménem a tykání nabízíme i rodičům, vztahy jsou pak mnohem přátelštější. Snažíme se dětem i rodičům ve všem vyjít vstříc a těšíme se z dobré spolupráce s nimi.
Naším největším cílem a přáním je spokojenost dětí i rodičů, pohodová atmosféra, přátelské vztahy ve třídě, všestranný rozvoj dětí a připravenost předškoláků na školu.