Naše aktivity

V průběhu celého školního roku nabízíme množství nadstandardních aktivit, mezi které patří ozdravné pobyty ve škole v přírodě, předplavecký výcvik, kurz bruslení, návštěvy tělocvičny v základní škole, Oázy zdraví (vířivý bazén, infrasauna), práce v keramické dílně, návštěvy ZOO, Techmánie, divadelních představení apod.