Sluníčka

O třídě Sluníček

Děti 3 - 7 leté

Třídní učitelky:

Jana Lukešová

Jana Kukrálová

 

                                                    
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                        
                                                                         

Zaměření třídy: příroda, turistika, ekovýchova a pracovní činnosti

TVP 2018/2019 - " Putování sluníčka a dešťové kapičky "

Naším hlavním cílem je vytvářet pohodovou a klidnou atmosféru ve třídě, pěstovat kamarádské vztahy v novém kolektivu a prohlubovat dětská přátelství, utvářet kladný vztah k přírodě a podílet se na soužití člověka s přírodou, zvyšovat nároky na pohybovou aktivitu - turistické výpravy a delší vycházky do přírody.