Sportujeme s Viktorkou

Dne 20. září proběhla na hřišti FC Viktoria Plzeň akce Pojďme sportovat s Viktorkou, pod vedením trenérů FC Viktoria Plzeň. Jejím cílem je identifikovat pohybový talent dítěte a ve spolupráci s rodiči přivést dítě ke sportu - fotbalu. Dopravu na trénink zajistila FC Viktoria Plzeň ve spolupráci s UMO a DPMP. Sportovní činnost probíhala venku (hřiště s umělým povrchem, travnatá plocha, tartan). Děti si zahrály fotbal a byly pro ně připraveny různé disciplíny na stanovištích, kde mohly předvést trenérům své pohybové dovednosti. Z naší MŠ byli vybráni: Lukáš Chmelík, Eliška Piherová, Jan Dostál, a Oliver Mann, jejichž rodiče budou osloveni ohledně zájmu o další spolupráci a zařazení dětí do do tréninkového procesu v areálu stadionu FC Viktoria Plzeň.

Fotografie najdete ve fotogaleriích jednotlivých tříd. Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=2D_aHpes2jM