Lvíčata

O třídě Lvíčat

Třídní učitelky:

Bc. Marie HRACHOVCOVÁ , Jaroslava ČÍŽKOVÁ

 Asistentka pedagoga:

Bc. Markéta ANTOŠOVÁ

 

Třída Lvíčata bude v letošním školním roce pracovat podle třídního vzdělávací plánu:

         "Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme spolu svět"

 

Jsme speciální třída zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s vadami řeči a kombinovanými vadami. Při plnění rámcových cílů a záměrů vzdělávání je třídní vzdělávací plán přizpůsoben tak, aby maximálně vyhověl dětem, jejich potřebám, věku a možnostem.

Snahou učitelek je vytvořit každému dítěti takové podmínky, aby se optimálně rozvíjelo po všech stránkách, aby se v naší třídě cítilo dobře a bezpečně, aby se dokázalo o sebe postarat.

Do programu dne je zařazena pravidelná logopedická a speciální péče.

Oficiální informační server města Plzně