Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

Informace k zápisu a žádosti o přijetí do mateřské školy najdete na https://mszapis.plzen-edu.cz/

Vytvořit přihlášku pro zápis dětí do mateřských škol (žádost o přijetí) Vám umožní systém pro zápis do mateřských škol - https://mszapis.plzen-edu.cz/ v době od 16. 4. do 1. 5. 2018. Tuto žádost vyplníte, zajistíte na žádosti potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru přihlášek odnesete na vybranou mateřskou školu.
V případě, že se hlásíte do více mateřských škol, vyplňte přihlášku pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).
Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2018 věku 5-ti let, je pro něj
od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Sběr vyplněných žádostí s potvrzením od lékaře - ředitelství mateřské školy:

  • 2. 5. 2018     9.00 - 11.30 hod. + 13.00 - 16.0 hod.

  • 3. 5. 2018   13.00 - 16.30 hod.

S sebou dále občanský průkaz - doložení trvalého pobytu, příp. nájemní smlouva, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí 1. kolo:

  • 18. 5. 2018   9.00 - 13.00 hod.

  • 21. 5. 2018   9.00 - 11.00 hod. + 13.00 - 16.30 hod.

Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí 2. kolo:

  • 24. 5. 2018   9.00 - 11.00 hod. + 13.00 - 16.30 hod.

  • 25. 5. 2018   9.00 - 13.00 hod.

Vyzvedávání rozhodnutí o nepřijetí:

  • 29. 5. 2018   9.00 - 16.00 hod.