Zápis do mateřské školy

.

Informace k zápisu do mateřské školy najdete od 25. 3. 2019
na www.mszapis.plzen.eu

 

Pro zápisy do mateřských škol bude tradičně využita aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“. Proces přijímacího řízení a jeho jednotlivé fáze v aplikaci zůstávají shodné. Zachována bude rovněž i metodická podpora OŠMT a SITmP.

Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese www.mszapis.plzen.eu.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ).

Obecně závazná vyhláška - školské obvody ZŠ a MŠ - z d e

Přehled ZŠ a MŠ podle školských obvodů - z d e