Poděkování

Vážení rodiče, milé děti.

Přeji vám všem krásné letní dny, o prázdninách spoustu zážitků, sluníčka a jen samou radost.
K 31.7. 2017 jsem se vzdala funkce ředitelky 91.MŠ a od 1.8.2017 byla jmenována ředitelkou 91.MŠ Bc. Iveta Burešová. Děkuji vám všem za velmi dobrou spolupráci, bylo mi ctí se potkávat a spolupracovat s vámi i vašimi dětmi při denním kontaktu, ale i při různých příležitostech. Přeji vám všem hodně radosti z vašich dětí a mateřské škole ať dále vzkvétá a potkávají se tu lidé, u kterých jsou společným zájmem děti, které stojí v centru všech zúčastněných, podporují jejich bezpečí, jistotu a seberealizaci.
Po celou dobu svého profesního života bylo mým záměrem, i pak od roku 1990, kdy jsem se stala ředitelkou 91.MŠ, záměrem celého týmu, vytvořit prostředí důvěry, přátelství, pohody a to se nám, jsem přesvědčena, daří.

S úctou Bc. Marie Hrachovcová

Oficiální informační server města Plzně